Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Văn Hóa - Du Lịch  >  Văn Hóa  >  Bài hiện tại

𝐍𝐞́𝐧 𝐜𝐨̛𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐮̀

11.3.2021  /  Không có bình luận

Võ Hồng Ly

𝐍𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 “Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦”,
ĐỒ𝐍𝐆 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐲 𝐚́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐓𝐀̂𝐌 𝐛𝐚̣𝐨 𝐭𝐚̀𝐧.

C𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐲́ 𝐱𝐚 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐦 𝐧𝐠𝐮́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐧,

𝐂𝐚́𝐧 𝐜𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐞𝐧 𝐫𝐢̉ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 đ𝐢̀𝐧𝐡 !

𝐏𝐡𝐚́𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝟐 𝐚́𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡,

𝟏 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟑𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐮̀.

𝐍𝐞́𝐧 𝐜𝐨̛𝐧 𝐥𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐮̀,

𝐆𝐚̆́𝐧𝐠 𝐤𝐢̀𝐦 𝐜𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛̉𝐚 𝐥𝐮̃ 𝐦𝐮̀ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐚𝐧 !

𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚𝐧,
𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐝𝐚̣ đ𝐚𝐮 𝐱𝐨́𝐭, 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐚𝐧 𝐭𝐨̛𝐢 𝐛𝐨̛̀𝐢.
𝐋𝐚̉𝐨 đ𝐚̉𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚̃ 𝐫𝐨̛̀i,
Đ𝐞̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ đ𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐬𝐚𝐲…

(Nguòn: FB.Võ Hồng Ly)

  • Đã đăng: 2 năm trước đây 11.3.2021
  • Thay đổi cuối: Tháng Ba 11, 2021 @ 7:38 chiều
  • Chuyên Mục Văn Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.