Đặt Báo - Người Việt Xa Quê
Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Đặt Báo

Đặt Báo

Praha,15.05.2019

Bạn đọc thân mến,

Do khó khăn về tài chính, báo giấy vẫn chưa thể tái bản.

Để giảm chi phí, tự in là một nỗ lực đang được cứu xét. Và để có thể tự in, với máy in thông thường hiện nay, rất có thể chúng tôi buộc phải chuyển khổ báo thành A5.

                                                                                      NVXQHọ và Tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Địa chỉ nhận báo: (*)
Số điện thoại: (*)
Email: (*)

Thời gian đặt báo (tháng)Số lượng (Bản/Kỳ)