Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Thông Báo, Thư Mời  >  Bài hiện tại

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2019 – bản tin số 1

30.9.2018  /  Không có bình luận

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2019

 BẢN TIN SỐ 1

Chương trình tài trợ “trợ giúp các hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2019 đã mở và thời hạn nộp đề án là 15:30 ngày 19. 10. 2018. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web Chính phủ vào ngày 24.09. 2018:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-na-podporu-kulturnich-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-ceske-republice-v-roce-2019-168742/

Trong trong trường hợp cần hỏi thêm hay tư vấn về đề án có thể liên lạc trực tiếp tại với ông PhDr. Václav Appl, zástupce ředitelky odboru regionální a národnostní kultury, E-mail: vaclav.app@mkcr.cz.

Chương trình tài trợ “Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2019 đã mở và thời hạn nộp đề án là 15:00 ngày 31. 10. 2018. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web chính phủ vào ngày 24.09. 2018:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-pro-rok-2019-168744/

Đây là chương trình tài trợ hướng tới việc phát hành báo chí, phát thanh và truyền hình bằng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số.

Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm xin liên lạc với bà JUDr. Bartíková Blanka, Odbor médií a audiovize, E-mail: blanka.bartikova@mkcr.cz , Tel: 257 085 215.

Chương trình tài trợ “Trợ giúp hoạt động giáo dục của các sắc tộc thiểu số” cho năm 2018 của Bộ giáo dục đã mở từ ngày 11. 10. 2017 và thời hạn nộp đề án là 15:00 ngày 22. 10. 2018.

Thông tin chính thức, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web chính phủ vào ngày 24.09. 2018:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-programu-_podpora-vzdelavacich-aktivit-narodnostnich-mensin-v-roce-2019-168746/

Trong trong trường hợp cần tìm hiểu thêm với ban phụ trách chương trình tài trợ cùa Bộ giáo dục có thể liên lạc tại đ/c sau:

Lưu ý:

  • Nếu có nhu cầu tư vấn, kiểm tra tài liệu đề án, cần liên lạc và thống nhất thời gian sớm. Những người chức trách vì lý do công tác, nghỉ phép v.v. không đảm bảo có thể trả lời hoặc bố trí thời gian được ngay.
  • Cần đọc kỹ hướng dẫn, điền thông tin chính xác, nếu không chắc chắn thì liên hệ yêu cầu tư vấn, kiểm tra. Đề án chất lượng, nhưng bị mắc sai phạm thủ tục trong hồ sơ vẫn bị loại.
  • Nhóm Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số chỉ có thể trợ giúp tư vấn về đề án, nhóm không đủ khả năng để kiểm tra đề án cũng như không thể trợ giúp về dịch thuật. Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi xin liên lạc, đăng ký qua e-mail hddtts@seznam.cz hay qua số đ/t 603 411 089.

Phạm Hữu Uyển – Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số

Ảnh minh họa

 

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 30.9.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Chín 30, 2018 @ 7:44 chiều
  • Chuyên Mục Thông Báo, Thư Mời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.