Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Thông Báo, Thư Mời  >  Bài hiện tại

Thông báo của cục Tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ CH. Séc

26.2.2018  /  1 bình luận

Các thủ tục hành chính liên quan tới cư trú là một trong những yếu tố quan trọng nhất của người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc. Vì nhiều lí do, nên công văn của cơ quan hành chính không đến được tay người nhận. Sau đây là các trường hợp người Việt Nam có công văn của cục Tị nạn và chính sách di trú (OAMP) gửi. Một số trường hợp thông báo có thể đăng lại nhiều lần hay đã quá thời hạn giải quyết.

HOANG Cong Duc, ngày sinh 10.01.1993, quốc tịch Ukraine, địa chỉ: Jana Palacha 1106, 293 01 Mladá Boleslav. Có công văn từ ngày 04.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, Yêu cầu tiếp cận với hồ sơ cơ sở để ra quyết định về đơn đề nghị cho phép đổi nơi làm việc và gia hạn thẻ lao động. Thông báo công bố ngày 31.1.2018.

NGUYEN Duc Minh, ngày sinh 10. 11. 1963. Có công văn từ ngày 29.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Pod Vrškem 5360, Zlín, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 30.1.2018.

VU Tran Trung, ngày sinh 1.11.1979,

NGUYEN Ngoc Lang, sinh ngày 24.04.1962,

đăng ký tại địa chỉ: Chamrádova č. 22/33, Ostrava – Kunčičky. Có công văn từ ngày 08.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 30.1.2018.

PHAN Duy Dien, ngày sinh 18.8.1971, đăng ký tại địa chỉ: U Lesa č. 1624/47, Ostrava – Hrabůvka. Có công văn từ ngày 29.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Thông báo về khả năng đóng góp ý kiến vào hồ sơ trước khi ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 30.1.2018.

NGUYEN Thi Nga, ngày sinh 20.10.1990,

NGUYEN Quoc Dung, sinh ngày 01.10.1993,

đăng ký tại địa chỉ: Nádražní č. 183/412, Ostrava – Přívoz. Có công văn từ ngày 08.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 30.1.2018.

LE Ngoc Loi, ngày sinh 18.3.1980, đăng ký tại địa chỉ: Jugoslávská č. 2844/49, Ostrava – Zábřeh. Có công văn từ ngày 08.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 30.1.2018.

VU Ba Hieu, sinh năm 1992, đăng ký tại địa chỉ: Přemyslova 334/50, 301 00 Plzeň. Có công văn từ ngày 24.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú theo yêu cầu của chủ nhà. Thông báo công bố ngày 26.1.2018.

DUONG Minh Tuan, sinh ngày 12.01.1976. Có công văn từ ngày 03.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Triệu tập người liên quan tới để nhận quyết định rời khỏi lãnh thổ. Thông báo công bố ngày 26.1.2018.

TRAN Binh Trong, ngày sinh 03.04.1969, đăng ký tại địa chỉ: Italská 2317, 272 01 Kladno. Có công văn từ ngày 12.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 25.1.2018.

NGUYEN Ngoc Phuong, ngày sinh 24.04.1991, địa chỉ: Praha – Žižkov, Kubelíkova 772/54, 130 00 Praha 3. Có công văn từ ngày 11.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, Yêu cầu khắc phục thiếu sót trong hồ sơ đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 25.1.2018.

TRAN Tuan Tu, ngày sinh 31.12.1975, đăng ký tại địa chỉ: Čimelická 960/7, 142 00 Praha 4 – Lhotka. Có công văn từ ngày 13.03.2017 của chi nhánh OAMP tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, Yêu cầu tới để cung cấp thông tin kể cả lấy dữ liệu sinh học (cần thiết trong thủ tục cấp thẻ cư trú); nguyên nhân vì có thông báo về thay đổi chỗ ở. Thông báo công bố ngày 25.1.2018.

LUONG Mai Ly, ngày sinh 22. 09. 1984, địa chỉ: Přístavní 1189/53, 170 00 Praha 7. Có công văn từ ngày 09.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Žukovského 888/2, Praha 6, Quyết định liên quan tới hồ sơ đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 24.1.2018.

DANG Thi Le Na, ngày sinh 13.10.1984, địa chỉ: Olympijská 1901/7, 169 00, Praha 6-Břevnov. Có công văn từ ngày 14.12.2017 của chi nhánh OAMP tại Žukovského 888/2, Praha 6, Quyết định bác đơn đề nghị gia hạn cư trú vì mục đích học tập. Thông báo công bố ngày 24.1.2018.

PHAN Trong Dai, ngày sinh 19. 2. 1979, địa chỉ: Hronovická 498, 530 02 Pardubice. Có công văn từ ngày 19.12.2017 của chi nhánh OAMP tại Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Quyết định về đơn đề nghị đồng ý cho thay đổi nơi làm việc. Thông báo công bố ngày 23.1.2018.

HOTHI HIEN, ngày sinh 20.07.1977, địa chỉ SEZEMICE, MASARYKOVA 134, okr. PARDUBICE (đại diện pháp lý là người bảo hộ được chỉ định: Mgr. Kateřina Kotrlá, Most pro o.p.s., 17. Listopadu 216, 530 02 Pardubice), Có công văn từ ngày 11.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Quyết định liên quan tới yêu cầu hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 23.1.2018.

Cháu TRAN The Anh, ngày sinh 21. 9. 2005, địa chỉ: Kubelíkova 1446/13, 628 00 Brno, đại diện pháp lý PHUNG LAM An, ngày sinh 29. 5. 1965, địa chỉ: Kubelíkova 1446/13, 628 00 Brno. Có các công văn từ ngày 18.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú và Thông báo về khả năng đóng góp vào hồ sơ. Thông báo công bố ngày 19.1.2018.

PHUNG LAM An, ngày sinh 29. 5. 1965, địa chỉ: Kubelíkova 1446/13, 628 00 Brno. Có các công văn từ ngày 18.01.2018 của chi nhánh OAMP tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú và Thông báo về khả năng đóng góp vào hồ sơ. Thông báo công bố ngày 19.1.2018.

PHAM THI Lan Huong, ngày sinh 29.07.1992, địa chỉ: Tyršova 85, České Velenice, 378 10. Có công văn từ ngày 15.12.2017 của chi nhánh OAMP tại Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 19.1.2018.

Cháu TRAN Ha Anh, ngày 15.09.2016, địa chỉ: Na domovině 691/16, 142 00 Praha 4 – Libuš. Có công văn từ ngày 12.12.2017 của chi nhánh OAMP tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, gửi cho người đại diện pháp lý là mẹ TRAN Thu Ha, sinh ngày 23.12.1989, Yêu cầu khắc phục thiếu sót trong hồ sơ đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 19.1.2018.

TRAN Thu Ha, sinh ngày 23.12.1989, địa chỉ: Na domovině 691/16, 142 00 Praha 4 – Libuš. Có công văn từ ngày 12.12.2017 của chi nhánh OAMP tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, Yêu cầu khắc phục thiếu sót trong hồ sơ đơn đề nghị gia hạn cư trú. Thông báo công bố ngày 19.1.2018.

SỐ LƯỢNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA SÉC

Theo thống kê chính thức của bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, tới hết ngày 30.11.2017 có tổng cộng 59.727 công dân Việt Nam định cư hợp pháp, trong đó bao gồm 50.164 nghìn người với qui chế vĩnh trú (22.394 nữ và 27.770 nam) và 9.563 người với qui chế cư trú dài hạn (4.555 nữ và 5.008 nam)

David Nguyen

 

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 26.2.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Hai 26, 2018 @ 5:11 chiều
  • Chuyên Mục Thông Báo, Thư Mời

1 bình luận

  1. Khách viết:

    Tôi muốn xem những thông tin mới nhất về cục tị nạn chính sách đi dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.