Dưới đây là bảng kết quả cụ thể:

STT                            Tên Tổ chức                          (%)
 1. Quân đội 66
 2. Cảnh sát Cộng hòa Séc 64
 3. Tòa án 53
 4. Ngân hàng 53
 5. Đài phát thanh 46
 6. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​công chúng 44
 7. Internet 43
 8. Đoàn thể 38
 9. Truyền hình 35
 10. Các tổ chức phi lợi nhuận 32
 11. In 30
 12. Nhà thờ 24
 ———————————————–
DTĐ (Theo: CTK)