Đặt Báo - Người Việt Xa Quê
Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Đặt Báo

Đặt Báo

Praha,12.07.2018

Bạn đọc thân mến,

Do khó khăn về tài chính, báo giấy vẫn chưa thể tái bản.

Tuy nhiện, chúng tôi vẫn đang tích cực tìm giải pháp khắc phục dể có thể tái phát hành trong thời gian một vài tuần tới.

Để giảm chi phí, tự in là một nỗ lực dang được cứu xét. Và để có thể tự in, với máy in thông thường hiện nay, rất có thể chúng tôi buộc phải chuyển khổ báo thành A5.

                                                                                      NVXQHọ và Tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Địa chỉ nhận báo: (*)
Số điện thoại: (*)
Email: (*)

Thời gian đặt báo (tháng)Số lượng (Bản/Kỳ)