Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Phản đồ

30.11.2017  /  Không có bình luận

Tôi có anh bạn một đời dạy Võ. Hôm gặp, anh buồn bã tâm sự, “Mình buồn quá ông à. Bên cạnh những đứa học trò giỏi giang, thành đạt, và trung nghĩa mà mình dày công đào luyện, ai dè lại có đứa bất nghĩa, bất nhân, và phản phúc. Nó dựng chuyện, nó xoi xỉa, nó chia bè kết bọn… Buồn quá!”.

 

http://nghiadungkarate.com.vn/upload/3.jpg

Chúa Jesus

 

Tôi an ủi bạn, “Đó là “cái nghiệp” của nghề làm thầy. Ông coi, có nghề nào, có ông thầy nào không có đứa phản đồ đâu? Đến như chúa Jesus, trong số 12 tông đồ thân cận, mà cũng có tên Judas bán chúa cho giặc. Hay đức Phật Thích Ca, một đệ tử trong Tăng đoàn tên là Đề-bà Đạt-đa, đã manh tâm chiếm đoạt ngôi vị của ngài, tệ hơn, hắn còn nhiều lần ra tay ám hại ngài. Hôm sang Ấn Độ, đến thăm núi Linh Thứu, ngay dưới chân núi có tảng đá; thầy Huyền Diệu nói, “Đó là tảng đá hơn 2.000 năm trước, Đề-bà Đạt-đa đã từ trên cao lăn xuống nhằm sát hại đức Phật, may mà ngài chỉ bị thương nhẹ ở gót chân”.

Tôi nói thêm, “Hai mặt đối lập là qui luật của cuộc sống: Có ngày tất có đêm, có sáng tất có tối, có tốt tất có xấu, có trung tất có phản…. Hóa ra, nhờ có đêm, ngày mới chói lọi; nhờ có bóng tối, ánh sáng mới lung linh; nhờ có cái xấu, cái tốt mới được vinh danh; cũng thế, nhờ có kẻ phản phúc người trung nghĩa mới được khắc ghi”.

Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy, xem ra vẫn chưa chịu hiểu. Gia dĩ, anh thua thôi những 15 tuổi. Thế đấy, có những chân lý vô cùng giản đơn, nhưng phải đến một ngưỡng nào đó người ta mới nhận ra.

 

Nguyễn Văn Dũng

 

 

  • Đã đăng: 11 tháng trước đây 30.11.2017
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười Một 30, 2017 @ 5:28 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.